Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

U Farského lesa (V Hati)

 • Okres: Jihlava
 • Region: Jihlavsko
 • Katastrální území: Branišov u Jihlavy
 • Rozloha: 9,80 ha
 • Mapovací kvadrát: 6558
 • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mravenci: Jediná známá lokalita výskytu druhu Myrmica vandeli na Vysočině a výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mnohonožky: 3 druhy (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Pavouci: lokální význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 6 druhů (Pižl 2017)
 • Plži: 12 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 5 druhů červeného seznamu Vysočiny (2 rVU, 1 rLR-nt, 2 rLC-att); výskyt evropsky významného mechu Hamatocaulis vernicosus a několika dalších ohrožených mechorostů, např. Scorpidium cossonii, Campylium stellatum; poměrně velká populace regionálně vzácného mechu Polytrichum strictum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Sekáči (Opiliones)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.