Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Porcellium conspersum (C. Koch, 1841) - stínka posypaná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel opadových vrstev
 • Vlhkomilný druh
 • Obyvatel vlhkých suťových lesů
 • Lesní druh

Výskyt a rozšíření

 • Druh opadu listnatých dřevin, sutí a travního opadu rašelinných a podmáčených luk.
 • Užší vazba na lesní porosty vyšších poloh a chladných údolí a na rašelinné louky.
Mapa výskytu - stínka posypaná - Porcellium conspersum

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Porcellium conspersum (C. Koch, 1841) - stínka posypaná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.