Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Údolí Doubravy (PR)

 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Region: Chotěbořsko
 • Katastrální území: Chotěboř, Bílek, Horní Sokolovec, Malochyně
 • Rozloha: 93,18 ha
 • Mapovací kvadrát: 6260
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást nadregionálního biocentra Údolí Doubravy)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 8 druhů - pestřejší fauna s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 13 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 8 druhů - pestrá fauna s Ligidium germanicum a 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 73 druhů (Starý 2017)
 • Žížaly: 6 druhů - Jedna ze tří lokalit na Vysočině s výskytem vzácné žížaly Dendrobaena auriculata (Pižl 2017).
 • Plži: 6 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.