Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Armadillidium pictum Brandt, 1833 - svinka skvrnitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznmu ČR (Tajovský et Tuf 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel opadových vrstev
 • Vlhkomilný druh
 • Lesní druh
 • Obyvatel vlhkých suťových lesů

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel opadu dřevin s úzkou vazbou na suťová stanoviště.
 • Ostrůvkovitý výskyt především v suťových lesích v údolích vodních toků v severní a východní části Kraje Vysočina.
Mapa výskytu - svinka skvrnitá - Armadillidium pictum

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Armadillidium pictum Brandt, 1833 - svinka skvrnitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 7. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.