Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pachypodoiulus eurypus (Attems, 1895) - haděnka suťová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Ochrana a ohrožení

  • NT = téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Kocourek et Tajovský 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lesní druh
  • Obyvatel vlhkých suťových lesů
  • Vlhkomilný druh
  • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

  • Obyvatel původních lesních porostů a suťových lesů.
Mapa výskytu - haděnka suťová - Pachypodoiulus eurypus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Pachypodoiulus eurypus (Attems, 1895) - haděnka suťová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.