Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lepidoniscus minutus (C. Koch, 1838) - stínka drobná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Malcostraca - rakovci
  • Řád: Isopoda - stejnonožci
  • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel opadových vrstev
  • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
  • Lesní druh

Výskyt a rozšíření

  • Charakteristický pro opadové vrstvy listnatých a smíšených lesů.
  • V Kraji Vysočina patří k častým, avšak nepříliš hojným lesním druhům, vyskytuje se na celém území.
Mapa výskytu - stínka drobná - Lepidoniscus minutus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Lepidoniscus minutus (C. Koch, 1838) - stínka drobná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.