Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Údolí potoka u Dolské myslivny

 • Okres: Pelhřimov
 • Region: Pacovsko
 • Katastrální území: Lukavec u Pacova, Vyklantice
 • Rozloha: 5,90 ha
 • Mapovací kvadrát: 6456
 • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 8 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 12 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 6 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Žížaly: 8 druhů (Pižl 2017)
 • Mechorosty: 1 druh červeného seznamu Vysočiny (1 rLC-att); zbytek populace mechu Breidleria pratensis (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.