Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dendrobaena illyrica (Cognetti, 1906) - žížala ilyrská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Obývá hrabanku a nejsvrchnější vrstvu půdy v jehličnatých i listnatých lesích. V půdách acidofilních smrčin často patří k dominantním žížalám. Jako jeden z mála druhů žížal se objevuje i v rašeliništích.
  • Rozšíření: illyrské
Mapa výskytu - žížala ilyrská - Dendrobaena illyrica

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Dendrobaena illyrica (Cognetti, 1906) - žížala ilyrská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.