Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) - žížala obojživelná v Kraji Vysočina

Žížala obojživelná (Eiseniella tetraedra), foto Václav Pižl
Žížala obojživelná (Eiseniella tetraedra), foto Václav Pižl

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • amfibický druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Vyskytuje se v bahnitém dně tekoucích i stojatých vod, pod kameny i ve vlhké písčité či jílovité půdě na březích. Často nalézán i v jeskyních.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala obojživelná - Eiseniella tetraedra

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) - žížala obojživelná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.