Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Týnské údolí

  • Okres: Třebíč
  • Region: Třebíčsko
  • Katastrální území: Týn u Třebíče

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Mnohonožky: V lese 9 druhů - pestřejší fauna s původními, synantropními i introdukovanými druhy; na xerotermních trávnících 5 druhů - pronikání xerotermní fauny (Tajovský 2017)
  • Stonožky: V lese 4 druhy; na xerotermních trávnících 1 druh (Tajovský 2017)
  • Suchozemští stejnonožci: V lese 6 druhů - pestřejší fauna se synantropními druhy; na xerotermních trávnících 3 druhy (Tajovský 2017)
  • Pancířníci: 42 druhů (Starý 2017)
  • Žížaly: 11 druhů - Druhově bohatá lokalita. Významný je výskyt relativně vzácné hlubinné žížaly Fitzingeria platyura v urbánním prostředí (Pižl 2017).

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.