Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Fitzingeria platyura subsp. platyura (Fitzinger, 1833) - žížala plochoocasá pravá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

I v dnešní době se často setkáme se zařazením tohoto druhu do rodu Dendrobaena.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • anektický druh
  • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

  • Obývá hlubší, středně vlhké až vlhké, hlinité půdy v listnatých lesích, na loukách i v agrocenózách. U nás zjištěn pouze v nížinách a pahorkatinách.
  • Rozšíření: středoevropské horské
Mapa výskytu - žížala plochoocasá pravá - Fitzingeria platyura subsp. platyura

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Fitzingeria platyura subsp. platyura (Fitzinger, 1833) - žížala plochoocasá pravá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.