Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Švařec

 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Region: Bystřicko
 • Katastrální území: Koroužné, Švařec
 • Rozloha: 13,93 ha
 • Mapovací kvadrát: 6464
 • Kategorie ochrany: národní přírodní památka (součást evropsky významné lokality Švařec)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

 • Mravenci: Významné xerotermofilní společenstvo (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mnohonožky: 10 druhů - významná lokalita s pestrou částečně xerotermní faunou (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 43 druhů (Starý 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 8 druhů (Pižl 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Sekáči (Opiliones)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Řád: Pavouci (Araneae)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Šplhavci (Piciformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.