Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Brachyiulus bagnalli (Curtis, 1845) - prouženka Bagnalliova v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lesní druh
  • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
  • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

  • Částečně synantropní druh / se sklonem k synantropnímu výskytu
  • Druh obývající jak lesní, tak otevřená přirozená stanoviště, preferuje teplejší polohy, proniká však i do pozměněných biotopů v blízkosti lidských sídel, zahrad, skládek apod.
Mapa výskytu - prouženka Bagnalliova - Brachyiulus bagnalli

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Brachyiulus bagnalli (Curtis, 1845) - prouženka Bagnalliova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 3. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.