Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lumbricus castaneus (Savigny, 1826) - žížala kašatnová v Kraji Vysočina

Žížala Lumbricus castaneus, foto Václav Pižl
Žížala Lumbricus castaneus, foto Václav Pižl

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • euryekní druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Obývá opadovou vrstvu půdy ve většině ekosystémů, vyskytuje se i v orných půdách. Často nalézán pod kameny či padlými kmeny.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala kašatnová - Lumbricus castaneus

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Lumbricus castaneus (Savigny, 1826) - žížala kašatnová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 3. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.