Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Výrova skála

 • Okres: Třebíč
 • Region: Hrotovicko
 • Katastrální území: Šemíkovice
 • Rozloha: 44,57 ha
 • Mapovací kvadrát: 6962
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

 • Ptáci: 61 druhů, z toho 19 druhů zvláště chráněných (1§§§,10§§,8§), 26 druhů červeného seznamu ČR (1CR,4EN,10VU,5NT,6LC); 26 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (3!!!,17!!,6!) (Kodet et Kodetová 2017)
 • Mnohonožky: 17 druhů - jedna ze tří druhově nejbohatších lokalit Vysočiny s průnikem teplomilných jižních druhů (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 20 druhů - druhá druhově nejbohatší lokalita Vysočiny (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 7 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 75 druhů (Starý 2017)
 • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 9 druhů (Pižl 2017)
 • Plži: 46 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Dudci (Bucerotiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.