Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 1833 - beruška mravenčí v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Malcostraca - rakovci
  • Řád: Isopoda - stejnonožci
  • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Vlhkomilný druh
  • Myrmekofilní druh, častý v hnízdech zemních mravenců

Výskyt a rozšíření

  • Vyznačuje se úzkou vazbou na hnízda různých druhů zemních mravenců.
  • Pro skrytý způsob života snadno přehlédnutelný, ačkoliv jinak široce velmi rozšířený.
Mapa výskytu - beruška mravenčí - Platyarthrus hoffmannseggii

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 1833 - beruška mravenčí v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.