Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Genista pilosa L. - kručinka chlupatá v Kraji Vysočina

Kručinka chlupatá (Genista pilosa), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 18.6.2008, foto Josef Komárek
Kručinka chlupatá (Genista pilosa), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 18.6.2008, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kručinka chlupatá je úzce rozšířeným evropským endemitem rostoucím souvisle přibližně v prostoru od Pyrenejí přes střední Itálii na Balkán a na sever dosahuje nejjižnější Skandinávie. Doprovází výslunné a suché skalnaté stráně, světlé lesy a jejich lemy nebo krátkostébelné pastviny na písčitých a kamenitých, převážně mělkých a kyselých půdách. V České republice je původní na velmi omezeném území jihozápadní a jižní Moravy jako výběžek migrační linie východně od Alp. Okraj tohoto víceméně plošného výskytu zasahuje i na jihovýchodní okraj Vysočiny. Zde se vyskytuje roztroušeně až místy hojně v rozvolněných doubravách na hranách údolí řek a potoků. Nejvýše vystupuje podél toku Jihlavy k Třebíči a Oslavy k obci Čikov. Ve srovnání s minulostí v údolích Třebíčska kručinka chlupatá částečně ustoupila kvůli devastaci původních lesních společenstev. Stále má však velký počet lokalit, neboť dokáže dlouhodobě přetrvávat i v suboptimálních podmínkách stinnějších kulturních lesů na hranách údolí. Pro jeho přežívání a rozvoj populací je důležité zachovat zbytky původní světlé lesní a lesostepní vegetace, případně postupně usilovat o znovuobnovení světlých doubrav a borů na hranách údolí.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - kručinka chlupatá - Genista pilosa

Lokality

Kručinka chlupatá (Genista pilosa), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Kručinka chlupatá (Genista pilosa), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Kručinka chlupatá (Genista pilosa), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Kručinka chlupatá (Genista pilosa), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Genista pilosa L. - kručinka chlupatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.