Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mohelno (NRBC)

 • Okres: Třebíč
 • Region: Hrotovicko, Náměšťsko
 • Katastrální území: Dukovany, Mohelno, Lhánice
 • Rozloha: 518,65 ha
 • Mapovací kvadrát: 6862, 6863, 6962, 6963
 • Kategorie ochrany: nadregionální biocentrum

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny , Znojemsko-brněnská pahorkatina

Významnost lokality

 • Mravenci: Významné xerotermofilní společenstvo (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 3 druhy (Tajovský 2017)
 • Plži: 23 druhů - jediná známá lokalita hlemýždě pruhovaného (Helix thessalica) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Kormoráni (Suliformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Lelkové (Caprimulgiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Dudci (Bucerotiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.