Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Linaria genistifolia (L.) Mill. - lnice kručinkolistá v Kraji Vysočina

Lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), Šemíkovice [TR], 26.6.2012, foto Luděk Čech
Lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), Šemíkovice [TR], 26.6.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Lnice kručinkolistá je euro-sibiřský kontinentální druh rostoucí ve střední a východní Evropě až po Sibiř a v Anatolii. V České republice je původní pouze na jižní Moravě. Ojedinělé lokality v Čechách jsou považovány za sekundární. Nejčastěji se vyskytuje na výslunných stepních stráních, skalních teráskách a na světlinách teplomilných doubrav. Vždy vyhledává nezapojená místa s mělkou půdou nejčastěji na krystalických horninách a píscích, řidčeji na minerálně bohatých horninách. Podél průlomových údolí řek vystupuje z moravského termofytika do navazujícího moravského podhůří Vysočiny. Nejpočetnější populace na Vysočině jsou po proudu v údolí Oslavy od Náměště nad Oslavou, v údolí Jihlavy, od Koněšína a Plešic a v údolí Rokytné od Biskupic. Vzhledem k tomu, že lnice kručinkolistá je vázaná na extrémní, většinou skalnatá stanoviště na svazích údolí, nezaznamenala výrazný ústup lokalit vlivem intenzivního lesního hospodaření. Zapojení některých dříve světlých a rozvolněných lesostepních stanovišť zřejmě znamenalo částečnou redukci velikosti a rozsahu populací Linaria genistifolia, ale populace většinou nezanikly zcela a zachovaly se v nejextrémnějších částech údolních svahů. Recentně nezvěstné jsou pouze historické údaje u Hodova (Hruby 1923) a Rudíkova (u trati, Suza 1934) severovýchodně Třebíče. Zde se ovšem mohlo jednat o přechodně zavlečené výskyty. Nelze vyloučit recentní výskyt v současnosti nezvěstného údaje z údolí Rouchovanky u Rouchovan (Houzarová 1994 ZMT). Aktuálně je druh ohrožen především plíživým zánikem rozvolněných lesostepních porostů v okrajových částech rozšíření druhu, nebo necitlivým lesnickým hospodařením (převody původních porostů na kultury borovice lesní) na svazích údolí v méně extrémních polohách. Možným ohrožením by byla i diskutovaná výstavba nových vodních děl v říčních údolích praebohemica.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - lnice kručinkolistá - Linaria genistifolia

Lokality

Lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), Šemíkovice, Výří skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), Šemíkovice, Výří skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Linaria genistifolia (L.) Mill. - lnice kručinkolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.