Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leptoiulus noricus Verhoeff, 1913 - špičanka hadovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lesní druh
  • Obyvatel vlhkých suťových lesů
  • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

  • Druh lesních půd, častý ve stinných a chadnějších vyšších polohách.
Mapa výskytu - špičanka hadovitá - Leptoiulus noricus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Leptoiulus noricus Verhoeff, 1913 - špičanka hadovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.