Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Černá blata (PP)

 • Okres: Třebíč
 • Region: Moravskobudějovicko
 • Katastrální území: Velký Dešov
 • Rozloha: 6,49 ha
 • Mapovací kvadrát: 7060
 • Kategorie ochrany: přírodní památka (součást regionálního biocentra Černá blata)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 13 druhů - významná lokalita s pestrou faunou s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 11 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 3 druhy (Tajovský 2017)
 • Žížaly: 12 druhů - Vysoká diverzita žížal, dosud jediná známá lokalita na Vysočině s výskytem Aporrectodea trapezoides (Pižl 2017).

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.