Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polydesmus denticulatus C. L. Koch, 1847 - plochule zubovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel opadových vrstev
  • Lesní druh
  • Obyvatel vlhkých suťových lesů
  • Obyvatel půd vlhkých nebo podmáčených lesních podrostů
  • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště

Výskyt a rozšíření

  • Druh lesních i nelesních stanovišť, kde obývá svrchní opadové vrstvy.
Mapa výskytu - plochule zubovitá - Polydesmus denticulatus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Polydesmus denticulatus C. L. Koch, 1847 - plochule zubovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.