Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vápenec u Trhonic (Chládkova vápenka)

 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Region: Novoměstsko
 • Katastrální území: Trhonice
 • Rozloha: 1,35 ha
 • Mapovací kvadrát: 6363
 • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 7 druhů - pestřejší a zajímavá fauna na vápenci (Tajovský 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.