Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cryptops parisi Brölemann, 1920 - stonoha francouzská v Kraji Vysočina

Stonoha francouzská (Cryptops parisi), foto F. Trnka
Stonoha francouzská (Cryptops parisi), foto F. Trnka

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Chilopoda - stonožky

(= stejnočlenka francouzská)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel opadových vrstev
  • Lesní druh
  • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
  • Obyvatel vlhkých suťových lesů

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - stonoha francouzská - Cryptops parisi

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Cryptops parisi Brölemann, 1920 - stonoha francouzská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.