Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orlík

 • Okres: Havlíčkův Brod, Pelhřimov
 • Region: Havlíčkobrodsko, Humpolecko
 • Katastrální území: Kejžlice, Čejov, Leština u Herálce
 • Rozloha: 85,65 ha
 • Mapovací kvadrát: 6458
 • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 6 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Žížaly: 4 druhů - Jediné dosud známé místo na Vysočině s výskytem vzácného druhu Dendrobaena cognettii. Jedná se o třetí lokalitu v rámci ČR, prní na Moravě (Pižl 2017).

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.