Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cylisticus convexus (De Geer, 1778) - stínka vypouklá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Petrikolní druh, pod kameny, podél zdí a v blízkosti různých staveb
 • Obyvatel opadových vrstev
 • Obyvatel subteránních habitatů, jeskyní a sutí
 • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště
 • Částečně synantropní druh / se sklonem k synantropnímu výskytu

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel opadu a prostředí pod kameny, v sutích apod.
 • Druh s užší vazbou na lokality s kamemnitým podložím.
Mapa výskytu - stínka vypouklá - Cylisticus convexus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Cylisticus convexus (De Geer, 1778) - stínka vypouklá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.