Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Unciger foetidus (C. L. Koch, 1838) - uzlenka čpavá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lesní druh
  • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
  • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště
  • Obyvatel opadových vrstev
  • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev

Výskyt a rozšíření

  • Částečně synantropní druh / se sklonem k synantropnímu výskytu
  • Obyvatel půd nejrozmanitějších stanovišť.
Mapa výskytu - uzlenka čpavá - Unciger foetidus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Unciger foetidus (C. L. Koch, 1838) - uzlenka čpavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.