Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aporrectodea trapezoides (Dugés, 1828) - žížala lichoběžníková v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Tato žížala je součástí taxonomicky nedořešeného komplexu A. caliginosa a donedávna byla považována pouze za poddruh.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • endogeický druh
  • euryekní druh
  • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

  • Ekologické nároky tohoto druhu jsou obdobné jako A. caliginosa. Více preferuje agroekosystémy, méně často se vyskytuje v lesích.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala lichoběžníková - Aporrectodea trapezoides

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Aporrectodea trapezoides (Dugés, 1828) - žížala lichoběžníková v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 3. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.