Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lithobius forficatus Linnaeus, 1758 - stonožka škvorová v Kraji Vysočina

Stonožka škvorová (Lithobius forficatus), foto F. Trnka
Stonožka škvorová (Lithobius forficatus), foto F. Trnka

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Chilopoda - stonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel opadových vrstev
  • Lesní druh
  • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
  • Částečně synantropní / se sklonem k synantropnímu výskytu

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - stonožka škvorová - Lithobius forficatus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Lithobius forficatus Linnaeus, 1758 - stonožka škvorová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.