Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dendrobaena vejdovskyi (Černosvitov, 1935) - žížala Vejdovského v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Žije v opadance či hrabance jehličnatých i listnatých lesů, zejména v nenarušených ekosystémech. Zaznamenán i v mokřadních ekosystémech a na pasekách. Častý i pod kůrou padlých kmenů. Hojný i v silně kyselých půdách bučin a horských smrčin.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala Vejdovského - Dendrobaena vejdovskyi

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Dendrobaena vejdovskyi (Černosvitov, 1935) - žížala Vejdovského v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.