Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dendrobaena attemsi (Michaelsen, 1902) - žížala Attemsova v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Obývá zachovalé listnaté lesy a smrčiny pralesovitého charakteru. Nalézán zejména v opadové vrstvě půdy, někdy i pod kůrou padlých kmenů. Zaznamenán i z velice kyselých rašelinných půd.
  • Rozšíření: balkánsko-alpské
Mapa výskytu - žížala Attemsova - Dendrobaena attemsi

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Dendrobaena attemsi (Michaelsen, 1902) - žížala Attemsova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.