Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. - čilimník řezenský v Kraji Vysočina

Čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 22.4.2016, foto Libor Ekrt
Čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 22.4.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Čilimník řezenský je teplomilný druh, jehož areál leží ve střední a v. Evropě. Českou republikou prochází severozápadní hranice rozšíření druhu a tak chybí v sz. Čechách. Na Vysočině se výskyt druhu omezuje pouze na teplejší a sušší polohy jv. části Třebíčska. Roste v praebohemiku a také na území třebíčského syenitového masivu. Nejvíce na severozápad se dostává u Přeckova a Trnavy (např. Jičínský 1934 ZMT), na západ pak u Police na Jemnicku (Růžička 1962 MJ). Čilimník řezenský se vyskytuje v krátkostébelných suchých trávnících a v řídkých borových lesích. Nízký poléhavý keřík nesnáší větší konkurenci a zápoj vzrůstných druhů. Jedná se charakteristický druh extenzívních suchých pastvin, kamenitých mezí, travnatých úvozů a okrajů polních cest, který ustupuje po ukončení tradičního hospodaření v krajině, především drobné pastvy a vyžínání trávy. Část populací se nachází ve zvláště chráněných územích, mj. také v NPR Mohelenská hadcová step a PR Kozének.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - čilimník řezenský - Chamaecytisus ratisbonensis

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. - čilimník řezenský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.