Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dendrobaena auriculata (Rosa, 1897) - žížala ouškatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Tato žížala byla v roce 1979 přeřazena do rodu Kritodrilus, což se však později ukázalo jako chybné.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Žije ve svrchní vrstvě hlinitých půd, preferuje půdy s vyšším obsahem vápníku. Obývá lesní, případně lesostepní ekosystémy, zjištěn i v parcích a zahradách.
  • Rozšíření: východoalpské
Mapa výskytu - žížala ouškatá - Dendrobaena auriculata

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Dendrobaena auriculata (Rosa, 1897) - žížala ouškatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.