Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Myrmica vandeli Bondroit, 1920 - mravenec Vandelův v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Hymenoptera - blanokřídlí

Vybrané ekologické charakteristiky

  • S
  • x1
  • t2

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: Jediný nález v Kraji Vysočina.
Mapa výskytu - mravenec Vandelův - Myrmica vandeli

Lokality

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava

Doporučená citace

Bezděčková K. et Bezděčka P., 2017: Myrmica vandeli Bondroit, 1920 - mravenec Vandelův v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.