Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex paniculata L. - ostřice latnatá pravá v Kraji Vysočina

Ostřice latnatá pravá (Carex paniculata), PR Zlatá louka [HB], 1.5.2009, foto Luděk Čech
Ostřice latnatá pravá (Carex paniculata), PR Zlatá louka [HB], 1.5.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

V ČR pouze C. p. subsp. paniculata.

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice latnatá je evropským druhem slatinných stanovišť. Doprovází louky, litorály rybníků a mokřadní olšiny v oblastech s minerálně bohatým podložím nebo vývěry spodních vod. V České republice je její výskyt soustředěn do středních poloh severních a východních Čech a na Moravu (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2016a). Na Vysočině je výskyt naopak poměrně vzácný a ostrůvkovitý. Početnější skupina lokalit je známá pouze z její jižní části, na západním a jihozápadním okraji okresu Třebíč. Také z okolí Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sázavou a Chotěboře je uváděno více lokalit, ale dnes se jedná z větší části o výskyty nezvěstné. Na zbytku území Vysočiny jsou známy jen jednotlivé lokality. V jihozápadní části regionu chybí. Problematické jsou údaje z lokalit (např. PR Vílanecké rašeliniště, PR Na Podlesích), kde je velmi hojná Carex appropinquata. Jelikož odlišení těchto dvou taxonů není zcela triviální, jistě by zasloužilo podrobnější studium. Ostřice latnatá tvoří mohutné bulty. Díky této životní strategii je poměrně odolná a dlouhodobě může přežívat v suboptimálních podmínkách, jako jsou částečně odvodněné a dlouhodobě neobhospodařované mokřady, nebo sukcesí dřevin zasažené původně nelesní biotopy. Přesto je polovina známých lokalit v současnosti nezvěstných a lze předpokládat, že většina již neexistuje. Jedná se o důsledek totální devastace mokřadních lokalit v nižších oblastech. Na Vysočině ji lze považovat za ohroženou, jelikož populace na řadě lokalit jsou tvořeny několika trsy. Často se jedná i o silně degradované lokality, jejichž budoucnost je velmi nejistá.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice latnatá pravá - Carex paniculata

Lokality

Ostřice latnatá pravá (Carex paniculata), Volevčice [JI], 14.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice latnatá pravá (Carex paniculata), Volevčice [JI], 14.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice latnatá pravá (Carex paniculata), Volevčice [JI], 14.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice latnatá pravá (Carex paniculata), Volevčice [JI], 14.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice latnatá pravá (Carex paniculata), Volevčice [JI], 14.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice latnatá pravá (Carex paniculata), Volevčice [JI], 14.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex paniculata L. - ostřice latnatá pravá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.