Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rybníky u Praskoles (Praskoleské rybníky)

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Praskolesy u Mrákotína
  • Rozloha: 12,48 ha
  • Mapovací kvadrát: 6858
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek / evidovaná lokalita ochrany přírody / navrhovaná přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.