Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nad Kazimírem

  • Okres: Jihlava, Pelhřimov
  • Region: Telčsko, Počátecko
  • Katastrální území: Panské Dubenky, Horní Vilímeč, Prostý
  • Rozloha: 6,22 ha
  • Mapovací kvadrát: 6757
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 1 druh červeného seznamu Vysočiny (1 rLC-att); zbytek populace rašeliníku Sphagnum warnstorfii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.