Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rašelinné jezírko Rosička

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Sedlejov
  • Rozloha: 0,12 ha
  • Mapovací kvadrát: 6759
  • Kategorie ochrany: přírodní památka / evropsky významná lokalita

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.