Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lycopodium clavatum L. - plavuň vidlačka v Kraji Vysočina

Plavuň vidlačka pravá (Lycopodium clavatum), Úsobí [HB], 2.8.2007, foto Luděk Čech
Plavuň vidlačka pravá (Lycopodium clavatum), Úsobí [HB], 2.8.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

V ČR pouze L. c. subsp. clavatum.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C4 = vzácnější taxon červeného seznamu Vysočiny vyžadující pozornost (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Plavuň vidlačka je široce rozšířený cirkumtemperátní druh severní polokoule, který se však disjunktně vyskytuje v dalších oblastech jako v Jižní Americe, v. a j. Africe, v. a jv. Asii. Ve střední Evropě je to typický průvodce světlé až polostinné acidofilní vegetace vřesovišť, krátkostébelných oligotrofních luk a pastvin a světlin v převážně jehličnatých lesích, zejména na okrajích lesních cest a průseků. Plavuň vidlačka vyhledává plochy se strženým, nebo rozvolněným drnem a minimálním množstvím živin. V České republice se vyskytuje roztroušeně až hojně ve vyšších až středních polohách, je vzácná nebo chybí v teplých nížinách. Na Vysočině se v minulosti pravděpodobně jednalo o poměrně běžný druh, který chyběl jen v nejteplejší oblasti na jihovýchodě regionu. Z terénní zkušenosti a ze získaných floristických dat je patrné, že rozšíření druhu zaznamenalo značný ústup. Stále se místy vyskytuje roztroušeně a má řadu lokalit, ale rozhodně se nejedná o běžný druh současné krajiny. Recentní výskyt koresponduje se stále v krajině řidším zastoupením oligotrofních ploch s nezapojenou vegetací. Lokality na bezlesí vřesovišť nebo krátkostébelných trávníků jsou velmi vzácné, jelikož velká část z nich byla zničena intenzifikací zemědělství a část zanikla sukcesí dřevin po ústupu tradičního hospodaření nebo zmizela po zapojení drnu v trávnících. Většinu současných údajů tak představují narušené plochy v acidofilních lesích vznikající při těžbě a svozu dřeva, věrně doprovází i sjezdovky a další světlé plochy v lesích, kde dochází k periodickému narušení drnu.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - plavuň vidlačka - Lycopodium clavatum

Lokality

Plavuň vidlačka pravá (Lycopodium clavatum), Zvonějov [JI], 29.7.2010, foto Josef Komárek
Plavuň vidlačka pravá (Lycopodium clavatum), Zvonějov [JI], 29.7.2010, foto Josef Komárek
Plavuň vidlačka pravá (Lycopodium clavatum), Zvonějov [JI], 29.7.2010, foto Josef Komárek
Plavuň vidlačka pravá (Lycopodium clavatum), Zvonějov [JI], 29.7.2010, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lycopodium clavatum L. - plavuň vidlačka v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.