Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Váhy

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Lipnice nad Sázavou
  • Rozloha: 18,70 ha
  • Mapovací kvadrát: 6358
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 9 druhů červeného seznamu Vysočiny (2 rVU, 3 rLR-nt, 4 rLC-att); malá populace evropsky ohroženého mechu Hamatocaulis vernicosus, výskyt několika dalších vzácnějších druhů mechorostů - Sphagnum contortum, Scorpidium cossonii, Campylium stellatum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.