Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Čermákovy louky

 • Okres: Pelhřimov
 • Region: Pelhřimovsko
 • Katastrální území: Sázava pod Křemešníkem
 • Rozloha: 6,82 ha
 • Mapovací kvadrát: 6657
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)
 • Plži: 5 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 8 druhů červeného seznamu Vysočiny (4 rLR-nt, 4 rLC-att); výskyt ohrožených slatiništních mechorostů, jedna z největších populací druhu Tomentypnum nitens na Vysočině (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.