Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bejčina

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Dolní Věžnice
  • Rozloha: 0,79 ha
  • Mapovací kvadrát: 6460
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / navrhovaná přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 5 druhů červeného seznamu Vysočiny (4 rLR-nt, 1 rLC-att); výskyt několika ohrožených slatiništních mechorostů, např. Campylium stellatum, Fissidens adianthoides, Dicranum bonjeanii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.