Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia marginata Hoppe, 1795 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia marginata, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia marginata, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Relativně běžný a značně aberativní rákosníček. Imaga jsou na rozdíl od většiny ostatních druhů rákosníčků dlouhověká a mohou žít řadu měsíců (okolo 6 měsíců), což bylo potvrzeno i v laboratorním chovu. Doložený výskyt v přírodě je od začátku dubna až do druhé poloviny listopadu. Nejčastější živnou rostlinou je zevar vzpřímený (Sparganium erectum). Druh je nacházen ve vegetaci jak stojatých vod, tak i na březích řek a vodních kanálů. Podobně jako Donacia bicolora velmi rychle osidluje nově vzniklé biotopy a velmi snadno se šíří.
  • Úzce oligofágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: V regionu zjištěn na řadě lokalit. Častý výskyt je na stojaté vodě rybníků, tůní a vodních nádrží, vzácněji také na porostech živných rostlin na pomalu tekoucích vodách v podobě kanálů či řek.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia marginata

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2503: Donacia marginata Hoppe, 1795 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.