Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Allolobophoridella eiseni (Levinsen, 1884) - žížala Eisenova v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Rodová příslušnost tohoto druhu byla dlouho problematická. Proto se i v recentní literatuře můžeme setkat s jeho klasifikací do rodu Lumbricus, Eisenia nebo Allolobophora.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • subkortikolní druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Obývá zachovalé listnaté lesy, především bučiny a lužní lesy. Vyskytuje se též v rašeliništích a na březích toků. Nejčastěji nalézán pod kůrou padlých kmenů či pařezů listnatých dřevin, někdy v opadance či mechu.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala Eisenova - Allolobophoridella eiseni

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Allolobophoridella eiseni (Levinsen, 1884) - žížala Eisenova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.