Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Haasea flavescens (Latzel, 1884) - hrbule hajní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel opadových vrstev
  • Vlhkomilný druh
  • Lesní druh
  • Obyvatel vlhkých suťových lesů
  • Obyvatel půd vlhkých nebo podmáčených lesních podrostů

Výskyt a rozšíření

  • Druh prosvětlených lesů ale i vlhkých porostů vyšších poloh a suťových porostů a sutí v nižších údolích.
Mapa výskytu - hrbule hajní - Haasea flavescens

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Haasea flavescens (Latzel, 1884) - hrbule hajní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.