Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - penízovka smrková v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SST = Saprotrof strobilikolní (roste na zdřevnatělých šišticích /"šiškách"/ jehličnanů, např. borovicovitých /Pinaceae/, po jejich opadnutí na zem).

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - penízovka smrková - Strobilurus esculentus

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - penízovka smrková v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.