Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Štamberk a kamenné moře

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Lhotka u Mrákotína, Řásná
  • Rozloha: 20,19 ha
  • Mapovací kvadrát: 6758
  • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást nadregionálního biocentra Pařezitý-Roštejn)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Významnost lokality

  • Ptáci: 43 druhů, z toho 10 druhů zvláště chráněných (4§§,6§), 13 druhů červeného seznamu ČR (3EN,7VU,3LC); 13 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (1!!!,11!!,1!) (Kodet et Kodetová 2017)
  • Mechorosty: Z 33 podrobně zkoumaných lokalit na Vysočině jedna ze 2 lokalit Alleniella besseri, Syntrichia virescens a vzácného mechu Orthotrichum urnigerum; přítomnost zříceniny a obohacení o báze (zdivo i skalky v okolí) umožňují výskyt bazifilních druhů, např. Campylophyllopsis calcarea, Encalypta streptocarpa, Plagiomnium rostratum (jediná lokalita na Vysočině) a Taxiphyllum wissgrillii (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Říše: Houby (Fungi)
Třída: Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
Třída: Houby nižší stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)
Třída: Houby vyšší stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Šelmy (Carnivora)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.