Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amanita battarrae (Boud.) Bon - muchomůrka žlutoolivová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: MYK = Mykorhizní symbiont (tvoří ektomykorhizu s dřevinami).
  • Lesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - muchomůrka žlutoolivová - Amanita battarrae

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Amanita battarrae (Boud.) Bon - muchomůrka žlutoolivová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.