Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

U Křížku (v NPR Velký Špičák)

  • Okres: Jihlava
  • Region: Třešťsko
  • Katastrální území: Třešť
  • Kategorie ochrany: součást národní přírodní rezervace a evropsky významné lokality NPR Velký Špičák (lokalita je součástí nadregionálního biocentra Špičák)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Říše: Houby (Fungi)
Třída: Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
Třída: Houby nižší stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)
Třída: Houby vyšší stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.