Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tremella mesenterica Retz. - rosolovka mozkovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Heterobasidiomycetes - Houby nižší stopkovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SLG (SPFG?)

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - rosolovka mozkovitá - Tremella mesenterica

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Tremella mesenterica Retz. - rosolovka mozkovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.